web
statistics

Pożyczki pozabankowe

Pożyczka pozabankowa Lendon

  • Pierwsza pożyczka do 2500 zł bez opłat
  • Do 45 dni
  • Na sam dowód osobisty

Złóż wniosek

Pożyczka pozabankowa tuGotówka

  • Nawet do 10. 000 zł
  • Spłata do 24 miesięcy
  • Szybki przelew

Złóż wniosek

  • pierwsza pożyczka do 2000 zł
  • na 21 dni
  • za darmo

Złóż wniosek

Spłata zadłużenia zaciągniętego w instytucjach udzielających pożyczek pozabankowych może być dla wielu z nas bardzo kłopotliwa. Niekiedy przeszacujemy bowiem swoje możliwości finansowe i zaciągniemy zbyt wiele zobowiązań, które należy zwrócić w całości już po 30 lub 60 dniach – nie możemy bowiem liczyć na bezproblemową spłatę ratalną. Co możemy zrobić wtedy, by pozbyć się tego rodzaju zadłużenia bez konieczności korzystania z opcji przedłużenia jego spłaty?

Najgorsze rozwiązanie, czyli spirala zadłużenia

Najgorszym pomysłem, na jaki możemy wpaść w takiej sytuacji jest skorzystanie z kolejnego zobowiązania pozabankowego. Instytucje udzielające tego typu wsparcia finansowego nie sprawdzają bowiem wysokości wszystkich wierzytelności swoich klientów, przez co nie wiedzą, czy poradzą oni sobie ze spłatą kolejnego zobowiązania. Mogą one jednak go udzielić, a osoba zadłużona może wydać je na spłatę poprzedniego długu. Dłużnik będzie mógł jednak zdecydować się na taki krok jedynie wtedy, gdy kolejne pieniądze wypłaci mu inna instytucja. Uzyskanie ich w tym samym podmiocie nie jest bowiem możliwe, dopóki nie zostanie spłacone poprzednie zobowiązanie. Mimo iż inne instytucje nie będą wymagały spłaty wcześniejszych wierzytelności, trzeba pamiętać, że i one mogą pewnego dnia odmówić wypłaty kolejnych pieniędzy i tym samym dłużnik pozostanie bez pieniędzy na spłatę naglących go zobowiązań.

Przedłużenie spłaty

Zwykle dłużnicy pozabankowi, którzy odrzucą rozwiązanie wpędzające ich w spiralę zadłużenia, decydują się na przedłużenie terminu spłaty tak zwanej chwilówki. Przedłużenie to pozwala przesunąć ostateczny termin uregulowania wierzytelności – może on dzięki temu mijać 7, 14 lub 30 dni później. Co ważne, z przedłużenia tego zwykle można skorzystać co najmniej kilkukrotnie. Trzeba jednak pamiętać, że możliwość ta jest płatna – i to na dodatek niemało. Przedłużenie spłaty może bowiem kosztować nawet kilkadziesiąt złotych, a dług wcale nie będzie maleć, co znacząco zwiększy koszty spłaty wierzytelności pozabankowej.

Rozwiązanie to nie jest więc korzystne z punktu widzenia klienta podmiotu nieobjętego obowiązywaniem prawa bankowego. Dzieje się tak, gdyż przez cały czas odwleka on jedynie moment ostatecznej spłaty długu, nie zmniejszając ani o złotówkę jego kwoty, chociaż jego wydatki na obsługę wierzytelności są bardzo wysokie.

Spłata w ratach

Instytucje pozabankowe nie lubią tego rozwiązania, gdyż próbują nakłonić swoich klientów do ponoszenia znacznie wyższych kosztów uregulowania zadłużenia poprzez przedłużanie terminu jego ostatecznej spłaty. Klienci firm tego typu powinni jednak pamiętać, że mają możliwość korzystania ze spłaty całości zadłużenia w kilku ratach. Aby jednak tak się stało, muszą oni sami wystosować taką propozycję i dobrze ją uzasadnić. W przeciwnym razie ich dług zostanie pokryty przez zyski z egzekucji komorniczej.

W celu pozbycia się zadłużenia poprzez zastosowanie ratalnej formy jego spłaty, należy wystosować do wierzyciela odpowiednie pismo. W piśmie tym muszą być zawarte wszystkie argumenty przemawiające za tym, by zgodził się on na taką propozycję, a więc np. trudna sytuacja finansowa, utrata pracy czy ciężka choroba. W przypadku odmownej odpowiedzi, niektórzy zalecają, by pomimo to podjąć się ratalnej spłaty wierzytelności, gdyż w ten sposób można znacząco obniżyć prawdopodobieństwo rychłej egzekucji komorniczej. Ważne jednak, by w żadnym przypadku nie zaprzestać spłaty wierzytelności nawet na chwilę.

Konsolidacja

Osoby posiadające odpowiednio wysokie zarobki i stałe zatrudnienie mogą też podjąć się innego sposobu spłaty posiadanych przez siebie zobowiązań pozabankowych. Produktem idealnym dla nich może być zobowiązanie konsolidacyjne wypłacane przez bank w celu spłaty wszystkich dotychczasowych wierzytelności. Nowe zobowiązanie z reguły jest w takiej sytuacji mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu, gdyż łączy ono wszystkie dotychczasowe długi w jeden, dodatkowo obniżając wysokość rat miesięcznych poprzez wydłużenie okresu spłaty zobowiązań krótkoterminowych. Wszystko to sprawia, że wierzytelności pozabankowe są uregulowane w terminie, a budżet dłużnika pozostaje w możliwie najlepszej kondycji.

Jak poradzić sobie ze spłatą chwilówek, nie przedłużając ich?
Oceń